Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1898, Samling 2, Afd. 1, 1897 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1898___jo_ sökbar PDF (storlek: 10 MB)
berrdg_1898___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 6.5 MB)
berrdg_1898___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 18 MB)
berrdg_1898___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
berrdg_1898___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
berrdg_1898___statsverk__03 sökbar PDF (storlek: 5.5 MB)

 

berrdg_1898___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 107 MB)
berrdg_1898___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
berrdg_1898___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 104 MB)
berrdg_1898___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 118 MB)
berrdg_1898___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 141 MB)
berrdg_1898___statsverk__03 utskrifts-PDF (storlek: 50 MB)

 

berrdg_1898___jo_ text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
berrdg_1898___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
berrdg_1898___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 6.6 MB)
berrdg_1898___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 8.7 MB)
berrdg_1898___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 7.9 MB)
berrdg_1898___statsverk__03 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)