Protocoll, hållna hos högloflige ridderskapet och adeln, vid urtima riksdagen i Stockholm åren 1817 och 1818. [Del 5]. Fjerde bandet. Första afdelningen.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 67 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 73 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 69 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 13 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 348K)