Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1873, Bd 01; [18 januari-20 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1873__fk__0118 sökbar PDF (storlek: 472 kB)
prot_1873__fk__0120 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
prot_1873__fk__0121 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
prot_1873__fk__0122 sökbar PDF (storlek: 358 kB)
prot_1873__fk__0125 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1873__fk__0127 sökbar PDF (storlek: 325 kB)
prot_1873__fk__0128 sökbar PDF (storlek: 155 kB)
prot_1873__fk__0129 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
prot_1873__fk__0130 sökbar PDF (storlek: 517 kB)
prot_1873__fk__0131 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1873__fk__0205 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
prot_1873__fk__0206 sökbar PDF (storlek: 144 kB)
prot_1873__fk__0208 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1873__fk__0212 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
prot_1873__fk__0215 sökbar PDF (storlek: 156 kB)
prot_1873__fk__0219 sökbar PDF (storlek: 382 kB)
prot_1873__fk__0222 sökbar PDF (storlek: 456 kB)
prot_1873__fk__0224 sökbar PDF (storlek: 212 kB)
prot_1873__fk__0226 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1873__fk__0228 sökbar PDF (storlek: 142 kB)
prot_1873__fk__0301 sökbar PDF (storlek: 4 MB)
prot_1873__fk__0305 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1873__fk__0308 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1873__fk__0310 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
prot_1873__fk__0312 sökbar PDF (storlek: 4.6 MB)
prot_1873__fk__0313 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
prot_1873__fk__0315 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
prot_1873__fk__0317 sökbar PDF (storlek: 102 kB)
prot_1873__fk__0319 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
prot_1873__fk__0320 sökbar PDF (storlek: 145 kB)

 

prot_1873__fk__0118 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1873__fk__0120 utskrifts-PDF (storlek: 325 kB)
prot_1873__fk__0121 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1873__fk__0122 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1873__fk__0125 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1873__fk__0127 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1873__fk__0128 utskrifts-PDF (storlek: 649 kB)
prot_1873__fk__0129 utskrifts-PDF (storlek: 1001 kB)
prot_1873__fk__0130 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1873__fk__0131 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prot_1873__fk__0205 utskrifts-PDF (storlek: 604 kB)
prot_1873__fk__0206 utskrifts-PDF (storlek: 703 kB)
prot_1873__fk__0208 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1873__fk__0212 utskrifts-PDF (storlek: 715 kB)
prot_1873__fk__0215 utskrifts-PDF (storlek: 622 kB)
prot_1873__fk__0219 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1873__fk__0222 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1873__fk__0224 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prot_1873__fk__0226 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1873__fk__0228 utskrifts-PDF (storlek: 579 kB)
prot_1873__fk__0301 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1873__fk__0305 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prot_1873__fk__0308 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1873__fk__0310 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1873__fk__0312 utskrifts-PDF (storlek: 44 MB)
prot_1873__fk__0313 utskrifts-PDF (storlek: 501 kB)
prot_1873__fk__0315 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
prot_1873__fk__0317 utskrifts-PDF (storlek: 218 kB)
prot_1873__fk__0319 utskrifts-PDF (storlek: 387 kB)
prot_1873__fk__0320 utskrifts-PDF (storlek: 824 kB)

 

prot_1873__fk__0118 text i XML-format (storlek: 61 kB)
prot_1873__fk__0120 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
prot_1873__fk__0121 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prot_1873__fk__0122 text i XML-format (storlek: 80 kB)
prot_1873__fk__0125 text i XML-format (storlek: 400 kB)
prot_1873__fk__0127 text i XML-format (storlek: 44 kB)
prot_1873__fk__0128 text i XML-format (storlek: 15 kB)
prot_1873__fk__0129 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prot_1873__fk__0130 text i XML-format (storlek: 72 kB)
prot_1873__fk__0131 text i XML-format (storlek: 162 kB)
prot_1873__fk__0205 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prot_1873__fk__0206 text i XML-format (storlek: 16 kB)
prot_1873__fk__0208 text i XML-format (storlek: 453 kB)
prot_1873__fk__0212 text i XML-format (storlek: 32 kB)
prot_1873__fk__0215 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prot_1873__fk__0219 text i XML-format (storlek: 71 kB)
prot_1873__fk__0222 text i XML-format (storlek: 88 kB)
prot_1873__fk__0224 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prot_1873__fk__0226 text i XML-format (storlek: 580 kB)
prot_1873__fk__0228 text i XML-format (storlek: 12 kB)
prot_1873__fk__0301 text i XML-format (storlek: 639 kB)
prot_1873__fk__0305 text i XML-format (storlek: 155 kB)
prot_1873__fk__0308 text i XML-format (storlek: 530 kB)
prot_1873__fk__0310 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prot_1873__fk__0312 text i XML-format (storlek: 685 kB)
prot_1873__fk__0313 text i XML-format (storlek: 15 kB)
prot_1873__fk__0315 text i XML-format (storlek: 629 kB)
prot_1873__fk__0317 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
prot_1873__fk__0319 text i XML-format (storlek: 8.6 kB)
prot_1873__fk__0320 text i XML-format (storlek: 18 kB)