Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1865 och 1866. Femte samlingen. 2dra afdelningen: Bevillnings- samt allmänna besvärs- och ekonomi- m. fl. utskotts gemensamma memorial, utlåtanden och betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 119 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 36 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 5.2 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 724K)