Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Femte samlingen. 2dra afdelningen: Bevillnings- samt allmänna besv. och oecon. med flere utskotts gemensamma memorial, utlåtanden och betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 104 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 104 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 62 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)