Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Femte samlingen. 1sta afdelningen: Bevillnings-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 127 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 113 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 104 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 5.4 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 5.0 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)