Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1904, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 2

 

Källa: Riksdagen

kombet_1904____2_1_01 sökbar PDF (storlek: 13 MB)
kombet_1904____2_1_02 sökbar PDF (storlek: 4.8 MB)
kombet_1904____2_2_01 sökbar PDF (storlek: 27 MB)
kombet_1904____2_2_02 sökbar PDF (storlek: 21 MB)

 

kombet_1904____2_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 143 MB)
kombet_1904____2_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
kombet_1904____2_2_01 utskrifts-PDF (storlek: 111 MB)
kombet_1904____2_2_02 utskrifts-PDF (storlek: 80 MB)

 

kombet_1904____2_1_01 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
kombet_1904____2_1_02 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
kombet_1904____2_2_01 text i XML-format (storlek: 12 MB)
kombet_1904____2_2_02 text i XML-format (storlek: 9.9 MB)