Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1904, Samling 2, Afd. 1, Bd 2, 1903 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret samt justitieombudsmannens ämbetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1904___jo_ sökbar PDF (storlek: 10 MB)
berrdg_1904___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 7.8 MB)
berrdg_1904___riksgäld__01 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
berrdg_1904___riksgäld__02 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)

 

berrdg_1904___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 97 MB)
berrdg_1904___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
berrdg_1904___riksgäld__01 utskrifts-PDF (storlek: 86 MB)
berrdg_1904___riksgäld__02 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)

 

berrdg_1904___jo_ text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
berrdg_1904___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
berrdg_1904___riksgäld__01 text i XML-format (storlek: 5.6 MB)
berrdg_1904___riksgäld__02 text i XML-format (storlek: 972 kB)