Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1887, den 15 januari-den 5 mars, Samling 2, Afd. 1, Bd 2, 1886 års revisionsberättelser ang. riksbanken och riksgäldskontoret samt justitieombudsmannens berättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1887_janmar__jo_ sökbar PDF (storlek: 5.3 MB)
berrdg_1887_janmar__riksbank_ sökbar PDF (storlek: 4.7 MB)
berrdg_1887_janmar__riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 17 MB)

 

berrdg_1887_janmar__jo_ utskrifts-PDF (storlek: 54 MB)
berrdg_1887_janmar__riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
berrdg_1887_janmar__riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 96 MB)

 

berrdg_1887_janmar__jo_ text i XML-format (storlek: 785 kB)
berrdg_1887_janmar__riksbank_ text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
berrdg_1887_janmar__riksgäld_ text i XML-format (storlek: 5.7 MB)