Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1890, Samling 5, Afd. 1, Bevillningsutskottets betänkanden och memorial n:is 1-16; Samling 5. Afd. 2; [några utlåtanden, tillhörande denna afdelning, hafva icke afgifvits]

 

Källa: Riksdagen

bet_1890___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 15 MB)
bet_1890___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
bet_1890___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 918 kB)
bet_1890___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
bet_1890___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
bet_1890___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
bet_1890___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 442 kB)
bet_1890___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 612 kB)
bet_1890___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 432 kB)
bet_1890___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 414 kB)
bet_1890___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
mem_1890___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
mem_1890___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
mem_1890___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mem_1890___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 344 kB)
mem_1890___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 300 kB)
reg_1890___bevu_ sökbar PDF (storlek: 177 kB)

 

bet_1890___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 76 MB)
bet_1890___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
bet_1890___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 8.8 MB)
bet_1890___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
bet_1890___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
bet_1890___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
bet_1890___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
bet_1890___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
bet_1890___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
bet_1890___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
bet_1890___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 783 kB)
mem_1890___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 328 kB)
mem_1890___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 686 kB)
mem_1890___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 826 kB)
mem_1890___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mem_1890___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
reg_1890___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 694 kB)

 

bet_1890___bevu_1 text i XML-format (storlek: 7.5 MB)
bet_1890___bevu_2 text i XML-format (storlek: 302 kB)
bet_1890___bevu_3 text i XML-format (storlek: 116 kB)
bet_1890___bevu_5 text i XML-format (storlek: 188 kB)
bet_1890___bevu_7 text i XML-format (storlek: 684 kB)
bet_1890___bevu_8 text i XML-format (storlek: 19 kB)
bet_1890___bevu_10 text i XML-format (storlek: 54 kB)
bet_1890___bevu_11 text i XML-format (storlek: 83 kB)
bet_1890___bevu_12 text i XML-format (storlek: 53 kB)
bet_1890___bevu_15 text i XML-format (storlek: 57 kB)
bet_1890___bevu_16 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1890___bevu_4 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
mem_1890___bevu_6 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1890___bevu_9 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1890___bevu_13 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mem_1890___bevu_14 text i XML-format (storlek: 28 kB)
reg_1890___bevu_ text i XML-format (storlek: 16 kB)