Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1865 och 1866. Andra samlingen. 1:sta afdelningen: Rikets ständers revisorers sam justitie-ombudsmans berättelser. Andra bandet, 1864 års revisions-berättelser

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 128 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 117 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 49 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 9.0 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 4.9 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)