Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1915, Samling 2, Avd. 1, Bd 2, 1914 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1915___jo_ sökbar PDF (storlek: 12 MB)
berrdg_1915___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 7.3 MB)
berrdg_1915___riksgäld__01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
berrdg_1915___riksgäld__02 sökbar PDF (storlek: 6.4 MB)

 

berrdg_1915___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 112 MB)
berrdg_1915___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
berrdg_1915___riksgäld__01 utskrifts-PDF (storlek: 90 MB)
berrdg_1915___riksgäld__02 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)

 

berrdg_1915___jo_ text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
berrdg_1915___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.6 MB)
berrdg_1915___riksgäld__01 text i XML-format (storlek: 6.1 MB)
berrdg_1915___riksgäld__02 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)