Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1853 och 1854. Fjerde samlingen. 1sta afdelningen: Stats-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 122 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 123 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 65 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 4.0 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)