Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Fjerde samlingen. 1sta afdelningen: Stats-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 114 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 116 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 109 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 58 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.7 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)