Bihang till samtliga riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1840. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers revisorers samt justitiæ-ombudsmans m.fl:s till rikets ständer afgifne berättelser. 1sta bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 115 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 114 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 113 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.0 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 5.1 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)