Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1910, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 4

 

Källa: Riksdagen

kombet_1910____4_1_01 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
kombet_1910____4_1_02 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
kombet_1910____4_1_03 sökbar PDF (storlek: 18 MB)

 

kombet_1910____4_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 139 MB)
kombet_1910____4_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 179 MB)
kombet_1910____4_1_03 utskrifts-PDF (storlek: 170 MB)

 

kombet_1910____4_1_01 text i XML-format (storlek: 6.4 MB)
kombet_1910____4_1_02 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
kombet_1910____4_1_03 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)