Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1887, den 15 januari-den 5 mars, N:is 1-12; [15 januari-5 mars]; Register öfver riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1887, den 15 januari-den 5 mars. Första kammaren

 

Källa: Riksdagen

prot_1887_janmar_fk__1 sökbar PDF (storlek: 543 kB)
prot_1887_janmar_fk__2 sökbar PDF (storlek: 426 kB)
prot_1887_janmar_fk__3 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1887_janmar_fk__4 sökbar PDF (storlek: 558 kB)
prot_1887_janmar_fk__5 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1887_janmar_fk__6 sökbar PDF (storlek: 781 kB)
prot_1887_janmar_fk__7 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1887_janmar_fk__8 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1887_janmar_fk__9 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1887_janmar_fk__10 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1887_janmar_fk__11 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1887_janmar_fk__12 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
reg_1887_janmar_fk__prot sökbar PDF (storlek: 2 MB)

 

prot_1887_janmar_fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1887_janmar_fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1887_janmar_fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1887_janmar_fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1887_janmar_fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prot_1887_janmar_fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 7.1 MB)
prot_1887_janmar_fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prot_1887_janmar_fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1887_janmar_fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1887_janmar_fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1887_janmar_fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prot_1887_janmar_fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
reg_1887_janmar_fk__prot utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)

 

prot_1887_janmar_fk__1 text i XML-format (storlek: 113 kB)
prot_1887_janmar_fk__2 text i XML-format (storlek: 96 kB)
prot_1887_janmar_fk__3 text i XML-format (storlek: 350 kB)
prot_1887_janmar_fk__4 text i XML-format (storlek: 111 kB)
prot_1887_janmar_fk__5 text i XML-format (storlek: 196 kB)
prot_1887_janmar_fk__6 text i XML-format (storlek: 136 kB)
prot_1887_janmar_fk__7 text i XML-format (storlek: 185 kB)
prot_1887_janmar_fk__8 text i XML-format (storlek: 562 kB)
prot_1887_janmar_fk__9 text i XML-format (storlek: 418 kB)
prot_1887_janmar_fk__10 text i XML-format (storlek: 498 kB)
prot_1887_janmar_fk__11 text i XML-format (storlek: 307 kB)
prot_1887_janmar_fk__12 text i XML-format (storlek: 643 kB)
reg_1887_janmar_fk__prot text i XML-format (storlek: 381 kB)