Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1910, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 1

 

Källa: Riksdagen

kombet_1910____1_1_01 sökbar PDF (storlek: 15 MB)
kombet_1910____1_1_02 sökbar PDF (storlek: 12 MB)
kombet_1910____1_2 sökbar PDF (storlek: 9.5 MB)

 

kombet_1910____1_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 152 MB)
kombet_1910____1_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 125 MB)
kombet_1910____1_2 utskrifts-PDF (storlek: 94 MB)

 

kombet_1910____1_1_01 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
kombet_1910____1_1_02 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
kombet_1910____1_2 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)