Protocoller hållne hos högloflige ridderskapet och adeln wid riksdagen i Stockholm år 1809. [Del 9]. (Ridd. och ad. prot. 6:te band. 2:dra afd. ... (Arktitel.)

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 69 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 69 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 73 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 51 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)