Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1908, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 6

 

Källa: Riksdagen

kombet_1908____6_1_01 sökbar PDF (storlek: 14 MB)
kombet_1908____6_1_02 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
kombet_1908____6_2_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
kombet_1908____6_2_02 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1908____6_2_03 sökbar PDF (storlek: 6.2 MB)

 

kombet_1908____6_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 112 MB)
kombet_1908____6_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 116 MB)
kombet_1908____6_2_01 utskrifts-PDF (storlek: 140 MB)
kombet_1908____6_2_02 utskrifts-PDF (storlek: 139 MB)
kombet_1908____6_2_03 utskrifts-PDF (storlek: 54 MB)

 

kombet_1908____6_1_01 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
kombet_1908____6_1_02 text i XML-format (storlek: 5.0 MB)
kombet_1908____6_2_01 text i XML-format (storlek: 5.9 MB)
kombet_1908____6_2_02 text i XML-format (storlek: 4.5 MB)
kombet_1908____6_2_03 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)