Protocoller hållne hos högloflige ridderskapet och adeln wid riksdagen i Stockholm år 1809. [Del 8]. Sjette bandet. Förra afdelningen (Stockholm, färdig tryckt uti april månad 1812, hos directeuren Johan A. Carlbohm.)

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 70 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 71 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 71 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 72 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 72 MB)
Del 6 sökbar PDF (storlek: 25 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
Del 6 text i XML-format (storlek: 753K)