Protocoll hållna hos välloflige borgare-ståndet, vid urtima riksdagen i Stockholm, år 1834. Sjette bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 66 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 33 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 903K)