Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1921, Samling 2, Avd. 1, Bd 2, 1920 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret samt militieombudsmannens ämbetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1921___mo_ sökbar PDF (storlek: 12 MB)
berrdg_1921___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 9.1 MB)
berrdg_1921___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 20 MB)

 

berrdg_1921___mo_ utskrifts-PDF (storlek: 140 MB)
berrdg_1921___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
berrdg_1921___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 116 MB)

 

berrdg_1921___mo_ text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
berrdg_1921___riksbank_ text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
berrdg_1921___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 6.5 MB)