Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1906, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 2

 

Källa: Riksdagen

kombet_1906____2_1_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1906____2_1_02 sökbar PDF (storlek: 15 MB)

 

kombet_1906____2_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 140 MB)
kombet_1906____2_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 152 MB)

 

kombet_1906____2_1_01 text i XML-format (storlek: 3.5 MB)
kombet_1906____2_1_02 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)