Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1883, Bd 02, N:is 20-29; [3 april-21 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1883__ak__20 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1883__ak__21 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1883__ak__22 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1883__ak__23 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1883__ak__24 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1883__ak__25 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1883__ak__26 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1883__ak__27 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1883__ak__28 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1883__ak__29 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)

 

prot_1883__ak__20 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1883__ak__21 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1883__ak__22 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1883__ak__23 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1883__ak__24 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1883__ak__25 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1883__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1883__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1883__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1883__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)

 

prot_1883__ak__20 text i XML-format (storlek: 561 kB)
prot_1883__ak__21 text i XML-format (storlek: 414 kB)
prot_1883__ak__22 text i XML-format (storlek: 534 kB)
prot_1883__ak__23 text i XML-format (storlek: 365 kB)
prot_1883__ak__24 text i XML-format (storlek: 462 kB)
prot_1883__ak__25 text i XML-format (storlek: 448 kB)
prot_1883__ak__26 text i XML-format (storlek: 531 kB)
prot_1883__ak__27 text i XML-format (storlek: 395 kB)
prot_1883__ak__28 text i XML-format (storlek: 496 kB)
prot_1883__ak__29 text i XML-format (storlek: 371 kB)