Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1908, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 1

 

Källa: Riksdagen

kombet_1908____1_1_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1908____1_1_02 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
kombet_1908____1_1_03 sökbar PDF (storlek: 7.6 MB)

 

kombet_1908____1_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 155 MB)
kombet_1908____1_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 167 MB)
kombet_1908____1_1_03 utskrifts-PDF (storlek: 75 MB)

 

kombet_1908____1_1_01 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
kombet_1908____1_1_02 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
kombet_1908____1_1_03 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)