Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1871, urtima, Samling 1. Afd. 1; Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser [n:is 1-4] samt de af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal; Samling 1. Afd. 2. Bd 1; Motioner, väckta inom Första kammaren [n:is 1-2]; Samling 1. Afd. 2. Bd 2; Motioner, väckta inom Andra kammaren [n:is 1-3]; Samling 8. Afd. 1; Särskilda utskottets utlåtande och memorial [n:is 1 och 2]; Samling 9; Protokolls-utdrag från kamrarne

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1871_urtima__kmtal_okt sökbar PDF (storlek: 118 kB)
berrdg_1871_urtima__kmtal_sep sökbar PDF (storlek: 143 kB)
mem_1871_urtima__säru_2 sökbar PDF (storlek: 256 kB)
mot_1871_urtima_ak__1 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
mot_1871_urtima_ak__2 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1871_urtima_ak__3 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
mot_1871_urtima_fk__1 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
mot_1871_urtima_fk__2 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
prop_1871_urtima___1 sökbar PDF (storlek: 9.1 MB)
prop_1871_urtima___2 sökbar PDF (storlek: 772 kB)
protutdr_1871_urtima___ sökbar PDF (storlek: 618 kB)
skr_1871_urtima___3 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
skr_1871_urtima___4 sökbar PDF (storlek: 267 kB)
utl_1871_urtima__säru_1 sökbar PDF (storlek: 1 MB)

 

berrdg_1871_urtima__kmtal_okt utskrifts-PDF (storlek: 314 kB)
berrdg_1871_urtima__kmtal_sep utskrifts-PDF (storlek: 722 kB)
mem_1871_urtima__säru_2 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1871_urtima_ak__1 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1871_urtima_ak__2 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871_urtima_ak__3 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871_urtima_fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 793 kB)
mot_1871_urtima_fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 786 kB)
prop_1871_urtima___1 utskrifts-PDF (storlek: 71 MB)
prop_1871_urtima___2 utskrifts-PDF (storlek: 6 MB)
protutdr_1871_urtima___ utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
skr_1871_urtima___3 utskrifts-PDF (storlek: 631 kB)
skr_1871_urtima___4 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1871_urtima__säru_1 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)

 

berrdg_1871_urtima__kmtal_okt text i XML-format (storlek: 4.7 kB)
berrdg_1871_urtima__kmtal_sep text i XML-format (storlek: 8.3 kB)
mem_1871_urtima__säru_2 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871_urtima_ak__1 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1871_urtima_ak__2 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871_urtima_ak__3 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1871_urtima_fk__1 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1871_urtima_fk__2 text i XML-format (storlek: 15 kB)
prop_1871_urtima___1 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
prop_1871_urtima___2 text i XML-format (storlek: 110 kB)
protutdr_1871_urtima___ text i XML-format (storlek: 66 kB)
skr_1871_urtima___3 text i XML-format (storlek: 14 kB)
skr_1871_urtima___4 text i XML-format (storlek: 21 kB)
utl_1871_urtima__säru_1 text i XML-format (storlek: 138 kB)