Protocoll hållna hos välloflige borgare-ståndet, vid urtima riksdagen i Stockholm, år 1834. Fjerde bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 75 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 73 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 73 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 56 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)