Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1908, Samling 2, Afd. 1, Bd 2, 1907 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret samt justitieombudsmannens ämbetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1908___jo_ sökbar PDF (storlek: 16 MB)
berrdg_1908___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 8 MB)
berrdg_1908___riksgäld__01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
berrdg_1908___riksgäld__02 sökbar PDF (storlek: 4.9 MB)

 

berrdg_1908___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 162 MB)
berrdg_1908___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
berrdg_1908___riksgäld__01 utskrifts-PDF (storlek: 90 MB)
berrdg_1908___riksgäld__02 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)

 

berrdg_1908___jo_ text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
berrdg_1908___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
berrdg_1908___riksgäld__01 text i XML-format (storlek: 7.0 MB)
berrdg_1908___riksgäld__02 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)