Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1853 och 1854. Tionde samlingen. 1sta afdelningen: Expeditions-utskottets förslag till rikets ständers underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t, m. m., jemte riksdags-beslutet. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 103 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 24 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 739K)