Protocoll hållna hos välloflige borgare-ståndet, vid urtima riksdagen i Stockholm, år 1834. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 72 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 72 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 72 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 45 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 72 MB)
Del 6 sökbar PDF (storlek: 71 MB)
Del 7 sökbar PDF (storlek: 74 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 6 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 7 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)