Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1897, Samling 2, Afd. 1, 1896 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1897___jo_ sökbar PDF (storlek: 5.3 MB)
berrdg_1897___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 6.8 MB)
berrdg_1897___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 20 MB)
berrdg_1897___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
berrdg_1897___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 22 MB)

 

berrdg_1897___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 58 MB)
berrdg_1897___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
berrdg_1897___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 110 MB)
berrdg_1897___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 111 MB)
berrdg_1897___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 147 MB)

 

berrdg_1897___jo_ text i XML-format (storlek: 872 kB)
berrdg_1897___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
berrdg_1897___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 7.0 MB)
berrdg_1897___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 8.8 MB)
berrdg_1897___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 8.1 MB)