Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Femte samlingen. 1sta afdelningen: bevillnings-utskottets memorial, betänkanden och utlåtanden. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 112 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 63 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 112 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 63 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 3.3 MB)