Borgarståndets riksdagsprotokoll/ på Riksdagens uppdrag utgivna av Riksdagsförvaltningen genom Börje Bergfeldt. 9:2, 1746-1747, D. 2

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 12.8 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 5.4 MB)
Register PDF (storlek: 2.9 MB)

 

Del 1 utskrifts-PDF (storlek: 103 MB)
Del 2 utskrifts-PDF (storlek: 42.2 MB)
Register PDF (storlek: 21.5 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1 MB)
Register text i XML-format (storlek: 0.8 MB)