Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1862 och 1863. Andra samlingen. 2dra afdelningen: Kongl. Maj:ts befallningshafvandes embets-berättelser

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 194 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 192 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 189 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 114 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 19M)
Del 2 text i XML-format (storlek: 17M)
Del 3 text i XML-format (storlek: 13M)
Del 4 text i XML-format (storlek: 12M)