Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1850 och 1851. Sjunde samlingen. 1sta afdelningen: Lag-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 104 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 45 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 31 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 869K)
Del 3 text i XML-format (storlek: 593K)