Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls-utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. [Del 13]. Bihang till samtliga riks-ståndens protocoll år 1823. Femte samlingen, innehållande bevillnings-utskottets betänkanden. Sednare bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 67 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 67 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 37 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 992K)