Hedervärda bonde-ståndets protokoll vid den lagtima riksdag, som började i Stockholm den 16 oktober år 1865. Sjette bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 144 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 41 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 79 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 22 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 5.6 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 726K)