Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1862 och 1863. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikest ständers revisorers samt justitie-ombudsmans berättelser. Tredje bandet. 1862 års revisions-berättelse

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 122 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 116 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 8.4 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 4.9 MB)