Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers revisorers berättelser. Andra bandet, 1847 års revisions-berättelser

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 105 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 113 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 120 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 26 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 6.1 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 4.3 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 4.0 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 699K)