Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1889, Samling 5, Afd. 1, Bevillningsutskottets betänkanden och memorial n:is 1-16; Samling 5. Afd. 2; [några utlåtanden, tillhörande denna afdelning, hafva icke afgifvits]

 

Källa: Riksdagen

bet_1889___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
bet_1889___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 849 kB)
bet_1889___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 373 kB)
bet_1889___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
bet_1889___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 906 kB)
bet_1889___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
bet_1889___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 753 kB)
bet_1889___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
bet_1889___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 344 kB)
bet_1889___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 487 kB)
bet_1889___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 382 kB)
bet_1889___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
mem_1889___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mem_1889___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
mem_1889___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
mem_1889___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 448 kB)
reg_1889___bevu_ sökbar PDF (storlek: 175 kB)

 

bet_1889___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1889___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 7.7 MB)
bet_1889___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
bet_1889___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 976 kB)
bet_1889___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 9.1 MB)
bet_1889___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 781 kB)
bet_1889___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
bet_1889___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
bet_1889___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
bet_1889___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
bet_1889___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
bet_1889___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 781 kB)
mem_1889___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 590 kB)
mem_1889___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mem_1889___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 346 kB)
mem_1889___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
reg_1889___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 643 kB)

 

bet_1889___bevu_1 text i XML-format (storlek: 40 kB)
bet_1889___bevu_2 text i XML-format (storlek: 120 kB)
bet_1889___bevu_3 text i XML-format (storlek: 38 kB)
bet_1889___bevu_4 text i XML-format (storlek: 14 kB)
bet_1889___bevu_5 text i XML-format (storlek: 113 kB)
bet_1889___bevu_6 text i XML-format (storlek: 14 kB)
bet_1889___bevu_7 text i XML-format (storlek: 94 kB)
bet_1889___bevu_10 text i XML-format (storlek: 416 kB)
bet_1889___bevu_11 text i XML-format (storlek: 55 kB)
bet_1889___bevu_14 text i XML-format (storlek: 82 kB)
bet_1889___bevu_15 text i XML-format (storlek: 59 kB)
bet_1889___bevu_16 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mem_1889___bevu_8 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1889___bevu_9 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mem_1889___bevu_12 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
mem_1889___bevu_13 text i XML-format (storlek: 50 kB)
reg_1889___bevu_ text i XML-format (storlek: 17 kB)