Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls-utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. Stockholm, tryckt hos Elmén och Granberg, J.P. Lindhs enka, F.B. Nestius, Z. Hæggström, A.E. Ortman, samt å Ecksteinska och Marquardska boktryckerierne, 1823 och 1824. [Del 11]. Fjerde samlingen. Stats-utskottets betänkanden. 6:te bandet.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 63 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 66 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 12 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 397K)