Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1897, Bd 03, N:is 21-28; [31 mars-21 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1897__ak__21 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1897__ak__22 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1897__ak__23 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1897__ak__24 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
prot_1897__ak__25 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1897__ak__26 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1897__ak__27 sökbar PDF (storlek: 4.1 MB)
prot_1897__ak__28 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)

 

prot_1897__ak__21 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1897__ak__22 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1897__ak__23 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1897__ak__24 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1897__ak__25 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1897__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1897__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 46 MB)
prot_1897__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)

 

prot_1897__ak__21 text i XML-format (storlek: 637 kB)
prot_1897__ak__22 text i XML-format (storlek: 484 kB)
prot_1897__ak__23 text i XML-format (storlek: 508 kB)
prot_1897__ak__24 text i XML-format (storlek: 798 kB)
prot_1897__ak__25 text i XML-format (storlek: 541 kB)
prot_1897__ak__26 text i XML-format (storlek: 582 kB)
prot_1897__ak__27 text i XML-format (storlek: 752 kB)
prot_1897__ak__28 text i XML-format (storlek: 436 kB)