Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm åren 1844 och 1845. Nionde samlingen. Riks-ståndens protocolls-utdrag, som innefatta remisser och beslut

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 107 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 106 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 106 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 27 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 613K)