Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1889, Samling 2, Afd. 1, 1888 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1889___jo_ sökbar PDF (storlek: 9.3 MB)
berrdg_1889___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 5.3 MB)
berrdg_1889___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 16 MB)
berrdg_1889___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 24 MB)
berrdg_1889___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 11 MB)

 

berrdg_1889___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 97 MB)
berrdg_1889___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
berrdg_1889___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 89 MB)
berrdg_1889___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 103 MB)
berrdg_1889___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 89 MB)

 

berrdg_1889___jo_ text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
berrdg_1889___riksbank_ text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
berrdg_1889___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 4.9 MB)
berrdg_1889___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 9.9 MB)
berrdg_1889___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 2.7 MB)