Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1903, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 4

 

Källa: Riksdagen

kombet_1903____4_1_01 sökbar PDF (storlek: 25 MB)
kombet_1903____4_1_02 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
kombet_1903____4_1_03 sökbar PDF (storlek: 15 MB)
kombet_1903____4_1_04 sökbar PDF (storlek: 6.3 MB)

 

kombet_1903____4_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 146 MB)
kombet_1903____4_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 152 MB)
kombet_1903____4_1_03 utskrifts-PDF (storlek: 159 MB)
kombet_1903____4_1_04 utskrifts-PDF (storlek: 54 MB)

 

kombet_1903____4_1_01 text i XML-format (storlek: 12 MB)
kombet_1903____4_1_02 text i XML-format (storlek: 6.6 MB)
kombet_1903____4_1_03 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
kombet_1903____4_1_04 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)