Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1897, Bd 02, N:is 14-23; [20 mars-27 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1897__fk__14 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1897__fk__15 sökbar PDF (storlek: 995 kB)
prot_1897__fk__16 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1897__fk__17 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1897__fk__18 sökbar PDF (storlek: 655 kB)
prot_1897__fk__19 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1897__fk__20 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1897__fk__21 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1897__fk__22 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1897__fk__23 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)

 

prot_1897__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
prot_1897__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 7 MB)
prot_1897__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1897__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1897__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
prot_1897__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1897__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1897__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1897__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1897__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)

 

prot_1897__fk__14 text i XML-format (storlek: 596 kB)
prot_1897__fk__15 text i XML-format (storlek: 155 kB)
prot_1897__fk__16 text i XML-format (storlek: 626 kB)
prot_1897__fk__17 text i XML-format (storlek: 261 kB)
prot_1897__fk__18 text i XML-format (storlek: 111 kB)
prot_1897__fk__19 text i XML-format (storlek: 583 kB)
prot_1897__fk__20 text i XML-format (storlek: 383 kB)
prot_1897__fk__21 text i XML-format (storlek: 517 kB)
prot_1897__fk__22 text i XML-format (storlek: 479 kB)
prot_1897__fk__23 text i XML-format (storlek: 566 kB)