Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1882, Samling 1, Afd. 1, Bd 1, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof med dertill hörande bilagor

 

Källa: Riksdagen

prop_1882____1_01 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1882____1_02 sökbar PDF (storlek: 4.9 MB)

 

prop_1882____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 162 MB)
prop_1882____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)

 

prop_1882____1_01 text i XML-format (storlek: 3.5 MB)
prop_1882____1_02 text i XML-format (storlek: 879 kB)