Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers revisorers samt justitiæ-ombudsmans m. fl. till rikets ständer afgifne berättelser. 2dra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 119 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 134 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 32 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 5.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 615K)