Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1903, Samling 2, Afd. 1, Bd 2, 1902 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret samt justitieombudsmannens ämbetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1903___jo_ sökbar PDF (storlek: 6.9 MB)
berrdg_1903___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 7.2 MB)
berrdg_1903___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 19 MB)

 

berrdg_1903___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 70 MB)
berrdg_1903___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
berrdg_1903___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 110 MB)

 

berrdg_1903___jo_ text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
berrdg_1903___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.5 MB)
berrdg_1903___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 7.2 MB)